LasorVind projektet


 

Tuckor, Kuckos, Rökiö och Kalapää i Vörå kommun.

Här finns mera information om Lasor vindkraftsprojektet som startade år 2019.

Ring Christoffer: 0503266885 eller Torolf: 050 5218418

Förnybar energi med start år 2023-2024.

Lasor vindkraftsprojekt startade år 2019 och ligger mellan byarna Tuckor,  Rökiö samt Kuckus och Kalapää gårdsgrupper i Vörå kommun. 

I området planeras mellan 15-20 turbiner, som kommer att producera förnybar energi med start år 2023-2024.

Bolaget Lasor vind är ett Finländskt bolag med säte i Vasa.  Vår policy är att bygga Lasor tillsammans med markägarna, och med Vörå kommun. Bolaget vill vara nära markägarna och vara lättillgängliga.

Bolagets landschef Christoffer Wiik bor halva året i Baggas, Oravais och nås väldigt enkelt.  Vår avtalsansvariga heter Torolf Höglund och har bott hela sitt vuxna liv i Vörå.

TEAMS MÖTE

Du kan ladda ner appen TEAMS gratis via länken, klicka på bilden

MÖTE I MINDRE GRUPP

När du vill höra mera om LasorVind, eller träffa Christoffer Wiik och Torolf Höglund för ett möte där avståndet är långt och deltagarna under tio personer.
Ring:
050 3266885 (Christoffer)
050 5218418 (Torolf)

SÄND E-POST

Ifall du har frågor så kan du sända mail till Christoffer eller Torolf:
cw@lasorvind.fi, torolf@lasorvind.fi