Vill du ha vårt avtalsutkast ?

Vill du bekanta dig med avtalsutkastet innan vi möts ? Ring Torolf eller Christoffer och be om det, eller sänd en mail till någondera. Telefonummer och epost hittas här på hemsidan. Vi håller kontakten.

Lämna en kommentar