Skrivfel i avtalet – OBS!

Det har tyvärr smugit in skrivfel i vårt avtal.
På första sidan om att nyttja befintliga vägar och anlägga eventuellt nya vägar skall det ske efter samtycke med LEGOGIVAREN (och inte legotagaren)
I punkt 1 på sidan 4 står det: ”fördelas till den eller de LEGOTAGARE”. I stället bör det stå LEGOGIVARE.
Vi ber Er stryka över de felaktiga orden legotagare och skriva in legogivare. I de avtal som inkommit kommer vi själva att se till att saken blir rättad.
Vi beklagar händelsen.
Vid eventuella frågor,ring Christoffer Wiik.

Lämna en kommentar