Aktuellt december 2020

Projekt Lasor vind har nu tagit stora steg framåt, i och med att planläggningen har satts igång. Under planläggningen kommer ett antal möten att ordnas, som är öppna för alla. Om dessa möten kommer vi i god tid att informera om. Av området är nu ca 80 % kontrakterat, vilket innebär att bolaget Lasor vind också kommer att starta med miljökonsekvensbeskrivningen.
MKB: dras igång under början av år 2021.

Vi önskar er alla en riktigt god jul!

Kom ihåg: tvätta händerna, använd mask och håll avstånd.

Lämna en kommentar