Aktuellt januari 2021

Vi kan härmed meddela att vi startat med
planläggningsprocessen, samt med miljökonsekvensbedömningen (MKB)
Kring dessa kommer olika öppna möten att anordnas dit ni kommer att bli inbjudna.
Ha en bra fortsättning på vintern.
Vi hörs.
Håll avstånd- använd mask.
Med vänlig hälsning, Christoffer Wiik och Torolf Höglund

Lämna en kommentar